Pro průmyslové objekty

Zajišťujeme dodání komínových systémů o různých specifických vlastnostech ¨

  • Vysoká teplotní odolnost pro tavící pece

  • Speciální kyselinovzdorné materiály

  • Odtahy výfukových zplodin z motor-agregátů pro datová úložiště, výrobní závody, ale i banky apod..

  • Navrhujeme nosné konstrukce pro volně stojící komínová tělesa.

  • Komíny pro vysoký přetlak

  • Tlumiče hluku

  • Kompenzátory spalin