nový komín pro rodinné domy

Zděné komíny

 • Zastupujeme několik předních výrobců komínových systémů jako je: SCHIEDEL, CIKO KOMÍNY, LEVNÉ KOMÍNY, HELUZ KOMÍNY, BLK KOMÍNY

 • Jedná se o komínový systém s vložkou a izolací s pláštěm z lehčeného betonu nebo z cihelných prefabrikátů

 • Jedná se o komín, kde potřebujete základ z důvodu jeho váhy.

 • Do pláště komínu lze vsadit nerezové, pevné svařované trubkové díly, nebo keramické vložky.   

Fasádní nerezové komíny

 • Jedná se o komín, který lze ukotvit na fasádu objektu a není pod něj potřeba betonový základ.

 • Komínové systémy se skládají z různých tlouštěk použitých plechů a izolace. Tím se mění životnost komínu i cena.

 • Plášť komínu může být barevně upraven dle přání zákazníka.

 • Komín se dá použít i jako zajímavý dekorační doplněk místnosti.    

Ostatní řešení komínu

 • Pro odtah spalin od plynových kotlů lze použít koaxiálním plastovým potrubím, která jsou vyvedena na fasádu nebo nad střechu budovy.

 • Zajištujeme i odtahy spalin od záložních elektrických zdrojů, jako jsou spalovací motory na kapalná paliva ( dieselagregáty v rodinných domech a pod… )

 • Poradíme si i s odtahem spalin od speciálních technologických zdrojů znečištění