Kontrola spalinových cest

Doporučení, kdy je nutné provést kontrolu komínů (spalinových cest)

 • minimálně 1x ročně s odbornou osobou u všech druhů paliv
 • v případě celoroční provozu komínů doporučujeme provádět kontrolu 2x i vícekrát ročně dle potřeby

Proč je nutné provádět kontrolu komínů (spalinových cest)

 • při kontrole komínů se spalinová cesta vyčistí komín, kouřovod a vyberou saze
 • při kontrole komínů se posoudí technický stav komínů
 • jako doklad pro pojišťovny 
 • pro vlastní klid a bezpečí (že jsem spaloval mokré dřevo)

Jak probíhá kontrola komínů (spalinových cest)

 • po telefonické domluvě vás navštíví náš technik (kominík)
 • vyčistí spalinové cesty - komín, kouřovod a vybere saze (u tuhých paliv)
 • vypíše se záznam o provedení kontroly a my vám pak zašleme úřední dokument o výsledku našeho zjištění
 • při kontrole může dojít k mírnému zašpinění od sazí (přinesení štěstí)
 • celá kontrola probíhá od 10 - 45 min v závislosti na složitosti spalinových cest

Jak se na kontrolu komínu připravit?

 • zajistit přístup ke spalinovým cestám i spotřebičům
 • doporučujeme připravit dokumenty z předchozích kontrol či revize

Co stojí kontrola komínů (spalinových cest)?

 • kontrola na tuhé palivo včetně vystavení zprávy -  670 Kč vč. DPH
 • provozní kontrola na plynné palivo včetně vystavení zprávy - 490 Kč vč. DPH
 • revize TURBO - plynových kondenzačních nebo turbokotlů včetně vystavení zprávy 350 Kč - 460 Kč vč. DPH
 • na konečnou cenu má pak vliv - další služby související s péčí o komín (vymetení, zkoušky, průzkumy, revize atd.) a cesta mimo termín a dojezd
 • při kontrole více spalinových cest cena dohodou