Ostatní služby související s revizí a kontrolou komínů

Vymetání  komínů

 • Četnost čištění ( vymetání ) je stanovena vyhláškou Ministerstva vnitra jinak dle potřeby !

 • Tuhá paliva by se měla čistit 3 x za rok a cena za vymetení jednoho průduchu stojí 290,- vč. DPH

 • Plynná paliva 1 x za rok a vyjde Vás vyčištění jednoho průduchu 260,- vč. DPH

 • Kapalná paliva při celoročním provozu 2 x ročně a cena je stejná jako u paliv plynných.

 • U kondenzační technologie je doporučení nejméně jedenkrát za dva roky

 • Při větším počtu komínu ušetříte na dopravě a cena za činnost se zohlední !!   

Měření tahu

 • Provádíme moderní technologií s vysokou přesností

 • Potřebujeme provést v případě, že máme pochybnosti o funkčnosti spotřebiče a jeho tahových podmínkách

 • Každá spalinová cesta je jiná a v různých podmínkách má jinou hodnotu tahu.   

Odborné posudky

 • Provádíme pasportizace komínových těles na bytových i nebytových objektech ( výrobní a skladovací haly, velké průmyslové objekty, činžovní domy , zámky atd … )

 • Zajistíme Vám odborné posouzení komínu dle platné legislativy až do výšky 60 m.

 • Poradíme dle potřeby s falešnými kominíky nebo nájezdnými firmami, které kominické činnosti neprovádějí správně a hanobí naše řemeslo.   

Zkoušky těsnosti

 • Zkoušku těsnosti doporučujeme provést u starých jednovrstvých komínů, kde není instalována vložka!

 • Zkouška nám prokáže, zda je komín těsný a schopný bezpečně odvádět spaliny do volného ovzduší.

 • Je to nejobjektivnější posouzení stavu starého komína, pokud nechceme vložkovat!

 • Cena za provedení kouřové zkoušky těsnosti je 650,- vč. DPH , 950,- s protokolem a DPH

 • Na konečnou cenu má vliv cesta mimo termín a vzdálenost ….   

Kontrola kotlů OPOP

 • Naše firma získala oprávnění provádět údržbu a kontrolovat technický stav kotlů OPOP dle zákona 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

 • Kontrola kotle se provádí 1 x za rok

 • Cena za provedení kontroly a vystavení protokolu o kontrole kotle stojí: 900,- vč. DPH

Výpočty a poradenství

 • Spolupracujeme s projektovými kancelářemi a architekty a navrhujeme způsoby řešení výstavby, kotvení a vedení spalinových cest

 • Provádíme výpočty a dimenzování komínových průduchů.