Revize komínů

Kdy je potřeba udělat revizi komínů?

 • revizi je nutné udělat před prvním použitím komínu 
 • revizi je nutné udělat při změně druhu paliva
 • revizi je nutné udělat při výměně krbu, kotle kamen do původního komínu
 • revizi je nutné udělat při instalaci nového krbu, kotle, kamen do původního nepoužívaného komínu
 • revizi je nutné provést po zahoření komínu 
 • revizi je nutné udělat vždy při viditelných anomáliích na komíně - průsak dehtu, trhliny apod.
 • kdy nepotřebujete revizi ale pouze kontrolu komínů více zde

Jak revize komínu provádíme?

 • po telefonické domluvě vás navštíví náš revizní technik (kominík) a prokáže se dokladem naší firmy AHA komíny s.r.o. 
 • projde si celou spalinovou cestu od půdice komínu až po ústí spalinové cesty včetně všech napojení
 • provedeme fotodokumentaci a zápis technických údajů o spalinové cesty
 • vydáme písemný dokument o provedení revizi spalinové cesty včetně technické zprávy
 • vystavíme vám doklad pro úhradu provedených činností souvisejících s revizí vašeho komínu

Co si vše máte připravit na průběh revize komínů?

 • projektovou dokumentaci k nahlédnutí
 • předchozí revizi nebo kontrolu, pokud byla vydána
 • zajistit přístup ke všem částem, kudy objektem komín prochází

Co revize komínů stojí?

 • cena za revizní zprávu spalinové cesty stojí 1210 vč. DPH
 • na konečnou cenu za revizi komínu může mít vliv - složitost, vzdálenost, doba a termín provedení revize
 • v případě většího počtu revizí cena dle domluvy