Frézování a vrtání komínů

Frézování komínů

  • Pokud je průduch komínu úzký a nevejde se vložka požadovaného průměru, je nutné ho zvětšit. To lze provést u klasických zděných komínů a komínů stavěných z cihel.

  • Komín se frézuje odspoda vzhůru a vše záleží na tvrdosti a pevnosti frézovaného materiálu a tím se stanovuje i cena za bm a to od 650,- až po 1.800,- / bm včetně DPH.

  • Frézování má rizika v prašnosti. Odfrézovaný, velmi sypký materiál se vybírá spodními dvířky

  • AZBEST se nedá frézovat!! AZTBEST umíme jádrově odvrtat ….   

Vrtání komínů

  • Tento způsob zvětšování komínového průduchu se aplikuje většinou u komínů s pevným zalitým pouzdrem z kamene nebo azbestového ( osinkocementového ) materiálu.

  • Pevná zalitá část je po obvodu odvrtána a jako díl vyjmuta z komínu bez zvýšené prašnosti.

  • Cena za vrtání je v rozmezí od 2.000,- - 2.800,- Kč včetně DPH.   

Jádrové vrtání komínů

  • Specializujeme se na jádrové vrtání od DN 60 mm po DN 500 mm.

  • Vrtáme: armovaný beton, kámen, zdivo ….

  • Ceny za bm vrtání - na doptání